Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Phước Long
Thứ bảy, 9/10/2021, 0:0
Lượt đọc: 51

Sinh hoạt chuyên đề: "Công tác Chủ nhiệm trong dạy học trực tuyến"

Thực tiễn việc dạy học trực tuyến diễn ra với những điều kiện khó khăn nhất định, nhất là công tác chủ nhiệm lớp. Nhằm hỗ trợ cho GVCN một số kiến thức và kỹ năng trong công tác quản lý học sinh, chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho học sinh mùa dịch Covid 19, sáng Thứ Bảy 9/10/2021, chuyên đề về Công tác chủ nhiệm được tổ chức thành công với sự tham gia của Ban lãnh đạo nhà trường, Trợ lý Thanh niên và 34 giáo viên chủ nhiệm lớp.

Chương trình:

 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu. ( Cô Hồng Mơ)
 2. Phát biểu của Hiệu trưởng ( Cô Hồng Châu)
 3. Chia sẻ kinh nghiệm ( Cô Tuyết Vân)
  • Công tác vận động CMHS. ( Cô Hoài Thanh – GVCN 10A10)
  • Những kỹ thuật cơ bản ( MS. TEAMS), GVCN cần có để hỗ trợ công tác quản lý lớp.( Cô Lộc- GVCN 11A2)
  • Hỗ trợ Hs gặp khó khăn, rối nhiễu tâm lý ( Cô Thu Hà-GVCN 12A3)
 4. Thảo luận: trao đổi GVCN.
 5. Kết luận:

Đại diện giáo viên 3 khối lớp đã báo cáo chia sẻ kinh nghiệm trong Công tác vận động CMHS đến những kỹ thuật cơ bản ( MS. TEAMS), GVCN cần có để hỗ trợ công tác quản lý lớp (Tạo kênh Thông báo để Ban Cán Sự quản lý lớp online,  Tạo Forms Office để lấy thông tin, Sử dụng Padlet trong sinh hoạt chuyên đề….cách xây dựng  giờ sinh hoạt theo từng chuyên đề để tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng sống cho học sinh.

Buổi sinh hoạt chuyên đề dành một nửa thời lượng nghe báo cáo về công tác xã hội học đường trong bảo vệ trẻ em với chủ đề Thay đổi vì một trường học hạnh phúc. Gíao viên được chia sẻ những kiến thức cơ bản về lạm dụng ngược đãi, bạo hành trẻ. Từ các dấu hiệu nhận biết, đến các kiến thức cơ bản cần hỗ trợ trẻ được gíao viên hỗ trợ công tác tư vấn học đường chia sẻ rất hữu ích. Thực tế sinh động đã được các Thầy Cô chia sẻ là những kiến thức hữu ích cho công tác quản lý và giáo dục học sinh.

chuyen_de_t10-_nhung_ky_thuat_quan_ly_cua_gvcn_online_910202117.pdf

cong_tac_van_dong_phhs_910202117.pdf

cong_tac_xa_hoi_hoc_duong_trong_bao_ve_tre_em_910202117.pdf

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên đề:

Tác giả: Mai Tuyết Vân

87